HABE 3-C1 (Euskara agiria)

5 Hedatuz 5 HABE 3-C1 (Euskara agiria)

HABE 3-C1 (Euskara agiria)

Leizaur euskaltegiarekin elkarlanean, klaseko lana eta HedatuZen egingo den lana uztartu eta C1 (EGAren parekoa) mailako azterketa prestatuko da ikastaro honetan.

Ekintza honen helburu nagusia ikasleak HABE 3. mailako (EGAren parekoa) agiria (C1 maila duena) lortzeko egin beharko duten azterketarako prestatzea da. Horrez gain, ikasleek beste azterketa ofizial batzuk egiteko eskarmentua lortuko dute.

Informazio baliagarria

BATX 1

Astean: 3 saio
Hiruhileko: 80 €